سازمان بسیج دانشجویی مازندران؛

شیوه اعزام گروه های جهادی دانشجویی به نقاط محروم

در پی نشست خبری مسئول سازمان بسیج دانشجویی مازندران، رسانه MARADA پاسخ سادات کرمی را در خصوص میزان تأثیر سازمان در معرفی یا انتخاب خانواده های نیازمند یا نقاط محروم در جهت رسیدگی و تعیین مأموریت برای گروه های جهادی دانشجویی را در قالب گزارش ویدئویی منتشر می نماید.

به گزارش “مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب” به نقل از سادات کرمی، مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربلا، تفاوت معنی داری بین نوع محرومیت های احصاء شده در استان مازندران با نوع محرومیت در دیگر نقاط کشور وجود دارد.

مشاهده ویدئو :

 

 

 

شیوه اعزام گروه های جهادی دانشجویی به نقاط محروم / ویدئو

 

 

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده راهبردی هنر و رسانه مردّا