جلوه هایی از طبیعت؛

رنگین کمان نورزی بر فراز شهر ساری

مردّا Marada / حوالی ساعت 18 پنج شنبه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ شاهد تغییر زاویه دید جمع کثیری از جمعیت حاضر در خیابان قارن مرکز شهر ساری به سمت ضلع شرقی شهر بودیم، رویمان را که برگرداندیم، به جمعیت حق دادیم، چراکه همگی مبهوت جلوه ای از زیبایی های طبیعت شده و نظاره گر رنگین کمان کاملی بر فراز آسمان شهر در دمادم غروب بودند.

مردّا Marada / حوالی ساعت ۱۸ پنج شنبه – ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ شاهد تغییر زاویه دید جمع کثیری از جمعیت حاضر در خیابان قارن مرکز شهر ساری به سمت ضلع شرقی شهر بودیم، رویمان را که برگرداندیم، به جمعیت حق دادیم، چراکه همگی مبهوت جلوه ای از زیبایی های طبیعت شده و نظاره گر رنگین کمان کاملی بر فراز آسمان شهر در دمادم غروب بودند.

 

رنگین کمان نورزی بر فراز شهر ساری / عکس

 


┄┅┅┅┅❀🇮🇷❀┅┅┅┅┄

Marada news, Movies and views


🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب