ایران / تهران

نور پردازی برج آزادی با پرچم یمن و تصویری از رهبران انصارالله یمن

نور پردازی برج آزادی تهران با پرچم یمن و تصویری از رهبران انصارالله یمن به مناسبت ورود این کشور به هشتمین سال استواری در برابر تجاوزکاران انجام شد.

برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید