• تاریخ : جمعه - ۱۹ - خرداد - ۱۴۰۲
 • برابر با : Friday - 9 - June - 2023
 • ساعت :

  تهاجم فرهنگی

  روز جهانی عکاسی و اقبال عمومی به تبریک گویی در ایران
  تاریخچه روز جهانی عکاسی

  روز جهانی عکاسی و اقبال عمومی به تبریک گویی در ایران

  اقبال عمومی به این برخی مناسبت های غیر رسمی را باید ذیل آثار مخرب ضد فرهنگی بیگانه مورد مطالعه قرار داد که سرعت آن در سالهای اخیر تحت تأثیر فضای مجازی بیشتر شده است.