• تاریخ : سه شنبه - ۸ - اسفند - ۱۴۰۲
 • برابر با : Tuesday - 27 - February - 2024
 • ساعت :

  میراث فرهنگی مازندران

  دکتر حسین اسلامی به عشق مازندران
  2023/10/30
  به مناسبت گرامیداشت دوازدهمین سالگرد روز مازندران؛

  دکتر حسین اسلامی به عشق مازندران

  رسانه دیدبان انقلاب توصیه های دکتر حسین اسلامی که آبان 1402 در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مازندران با محوریت توسعه فرهنگ و آیین های بومی محلی استان مازندران بیان داشتند را منتشر می نماید.

  روستاهای مازندران؛ محروم از توسعه صنعت گردشگری
  2022/06/13
  با وجود هزاران جاذبه بی بدیل طبیعی و تاریخی در دل روستاها؛

  روستاهای مازندران؛ محروم از توسعه صنعت گردشگری

  مازنــدران در بســیاری از زمینه هــا از جملــه در ابعــاد کشــاورزی و گردشــگری، ســرویس دهی ملــی دارد؛ امــا به نظر می رســد بــه نســبت ایــن ســرویس دهی و قابلیت هــا و ظرفیتهایــش، از اعتبــارات ملــی بهــره نمی بــرد.

  برو بالا