انتصاب سرپرست اداره کل راه و شهرسازی مازندران؛

راه و شهرسازی مازندران به دیوسالار رسید

"مَرَدّا" از انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی مازندران گزارش می دهد.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب”؛ با صدور حکمی، علی دیوسالار مدیرکل فنی، امور عمرانی و حمل و نقل استانداری مازندران با حفظ مقام، سرپرست اداره کل راه و شهر سازی استان مازندران منصوب شد.

 

دیوسالار علاوه بر ریاست گروه فنی و طراحی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ١٣٩٣ تا سال ۱۳۹۷، معاون مدیرکل امور فنی و تهیه طرح ها و رئیس گروه تهیه طرح های توسعه و عمران روستایی این بنیاد از سال١٣٩٣ تاکنون بوده است.

 

مسئولیت تهیه طرح های بهسازی بافت با ارزش روستایی و روستا های هدف گردشگری در بنیاد مسکن از سال ١٣٨٢ تاکنون، عضویت در کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ١٣٨٨ تاکنون در این کمیته، مشاور معاونت فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران ازسال ١٣٨٨ تـا ١٣٩٢ و دبیر کمیتـه فنی بررسی و تصویب طرح های شهری سازمان زیبا سازی از دیگر پست های مدیریتی علی دیوسالار سکاندار فعلی اداره کل فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران بود.

 

وی همچنین از سال ۱۳۹۳ تا کنون مسئول تهیه طرح های روستاهای کشور بود و مسئولیت مصاحبه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای جذب نیروی انسانی ( کارشناس فنی ) در کل کشور را هم در کارنامه دارد.

 

پیش از علی دیوسالار، سید محمد نظری در حالیکه تحت رصد اطلاعاتی عملکرد در کسوت هدایت اداره کل راه و شهرسازی مازندران بود از این مسئولیت کنار گذاشته شد.

🔰

🔺🔻

🔘

 

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب