فرماندار شهرستان میاندورود :

شهردار سورک برکنار شد.

برکناری شهردار سورک

به گزارش مردا به نقل از فرمانداری شهرستان میاندورود به گفته علی طالبی ورکلایی فرماندار شهرستان میاندورود سید حسین محمودی شهردار سورک از شهرداری سورک برکنار شد.

مقام عالی دولت در شهرستان میاندورود اظهار کرد : رای شورای اسلامی شهر سورک در استیضاح محمودی ، شهردار این شهر توسط کمیته انطباق شهرستان میاندورود تائید گردید و سید حسین محمودی از عنوان شهرداری سورک عزل شد.