معرفی پروژه عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک

آخرین وضعیت آزادسازی اراضی پیرامون دریاچه سد البرز

در راستای عملیات اجرایی احداث سد مخزنی البرز و به تبع آن، لزوم خرید اراضی برای احداث سد، اقدامات استملاک و آزاد سازی اراضی در روستاهای داخل و حاشیه مخزن سد، منابع طبیعی و بستر رودخانه صورت گرفته است.

گزارش اختصاصی مردّا از پروژه عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک

 

کارفرما:  شرکت آب منطقه ای مازندران

مشاور:  شرکت مهندسی مشاور پژوهاب

پیمانکار:  شرکت کومه ساز ارس

 

گزارش از آخرین وضعیت آزادسازی اراضی پیرامون دریاچه سد البرز

 

موقعیت سد البرز

 

ســد مخزنی البرز برروی رودخانه بابلرود در محل تلاقی شاخه های گزو و چاخانی واقع شهر ستان سوادکوه شمالی و در منطقه لفور و 269 کیلومتری شمال شرقی تهران در 52 درجه و 48 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 14 دقیقه عرض جغرافیایی انتخاب و تعیین گردیده است.

 

مشخصات عمومی و اهداف طرح سد البرز

 

سد البرز از نوع خاکی با هسته ناتراوا به منظور تامین اهداف ذیل در شهرستان سوادکوه شمالی و در دهستان لفور احداث گردید.

اهداف طرح :

– تامین آب کشاورزی 54000 هکتار از زمین های پایین دست به میزان 75 میلیون متر مکعب در سال

         – تامین آب شرب شهرهای گروه الف مازندران به میزان سالیانه 39.2 میلیون متر مکعب

         – تامین قسمتی از انرژی برق شبکه سراسری با ظرفیت 5.07 مگاوات ( در صورت ساخت نیروگاه )

         – ایجاد امکان مدیریت سیلاب در رودخانه بابلرود و کاهش خسارات

         – تامین آب مورد نیاز حفاظت محیط زیست به میزان 33.3 میلیون متر مکعب در سال

 

مشخصات کلی سد البرز :

–           نوع سد : سنگریزه ای با هسته ناتراوا     

–           وضعیت : در حال بهره برداری        

–           ارتفاع از پی : 78 متر

–           طول تاج : 838 متر       

–           حجم مخزن : 141.6 میلون متر مکعب

–           سیستم تخلیه : سرریز نیلوفری با ظرفیت تخلیه رسوب 1010 متر مکعب در ثانیه

 

اقدامات سنوات قبل

 

  • تعیین تکلیف عرصه و اعیانی حداقل 7 روستا
  • پیگیری سامان بخشی اعیانی ها و تخلیه روستاهای خریداری شده از طریق کمیته آبگیری
  • انتخاب پیمانکار برای تخریب اعیانی ها
  • پاسخ به مراجعات و اعتراض ها
  • مکاتبه با مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز جدید
  • انجام بخشی از فنس کشی

 

فنس کشی پیرامونی مخزن و تاسیسات

 

  • با توجه به شرایط کارگاه وضعیت اعتباری طرح، همچنین موقعیت های دارای معارض پیرامون تاسیسات و بخشی از مخزن فنس کشی انام شد.

 

احداث پیلارهای حریمی در اطراف مخزن

 

  • پیلارهای حریمی در حاشیه مخزن نصب شده و با توجه به مختصات دار بودن این نقاط قابلیت پیاده سازی حریم وجود دارد.

 

انجام مطالعات حفاظت کیفی مخزن برای اولین بار در استان

 

  • با توجه به الویت شرب در این سد و ضرورت مطالعات حفاظت کیفی در سد البرز برای اولین با در استان این مطالعات انجام و نتایج آن در قالب وظایف ارگانها پس از تصویب در شورای حفاظت استان به همه ارگانهای ذیربط ابلاغ گردید.

 

نصب تابلو های هشدار دهنده و بستن جاده های دسترسی به مخزن به تناوب در چندین مرحله

 

نصب تابلو هشدار دهنده

ایجاد کانال و سیم خاردار

نصب سیستم هوشمند دوربین مداربسته

 نصب سیستم پایش زیستی

 

 

استملاک اراضی و آزادسازی حریم دریاچه سدالبرز

 

در راستای عملیات اجرایی احداث سد مخزنی البرز و به تبع آن، لزوم خرید اراضی برای احداث سد مطابق با قوانین، مشخصات فنی و شرایط منطقه طرح، اقدامات استملاک و آزاد سازی اراضی در روستاهای داخل و حاشیه مخزن سد، منابع طبیعی و بستر رودخانه به شرح جدول صورت گرفته است.

  آزادسازی در روستاهای پاشاکلا، لفورک، چاشتخوران، چاکسرا و گالشکلا، کفاک و تمر سابقا به طورکامل صورت پذیرفته است و در روستاهای اسبوکلا، گشنیان، حاجی کلا، امیرکلا و میرارکلا از طریق اقدامات حقوقی در دست انجام می باشد.     

 

ردیف شرح زمینها توضیحات مساحت(هکتار)
1 الف : زمینهای متصرفی اشخاص شامل روستاهای لفورک ، اسبوکلا، میرارکلا، گشنیان، چاکسرا، چاشت خواران ، امیرکلا ، حاجیکلا و بخش های از زمین های گالشکلا ، پاشاکلا ، کفاک  و تمر در سیستم انتقال آب بابلک را شامل می باشد. 583
2 ب: زمینهای منابع طبیعی زمین های داخل مخزن تا حریم 310 را شامل می باشد. 123
3 ج: رودخانه ها شامل رودخانه اسکلیم رود ، رودخانه کارسنگ ، رودخانه گزو 41/6
جمع کل 747/6

 

ردیف نام روستا تعداد خانوار اراضی خریداری شده (هکتار) اعیانی (مترمربع) تعداد خانوار موجود
1        گالشکلا 168 67 1875 164
2        لفورک 67 104/6 9625 0
3        اسبوکلا 80 99/5 13250 30
4        میرار کلا 83 71 12750 44
5        گشنیان 104 59/1 13500 40
6        پاشاکلا 46 45/4  
7        چاشت خوران 28 37/4 4375
8        امیر کلا 27 25/1 4500 5
9        حاجیکلا 38 17/1 5125 10
10        چاکسرا 23 46/8 4375 4
11        کفاک 29 0 0
12        تمر 19 10   19
     سرجمع 712 583 69375 316

 

استملاک اراضی و آزادسازی حریم دریاچه سدالبرز

 

    اقدامات قضایی:

     تا کنون بیش از 66 پرونده شکایت قضایی از متصرفین و  11 مورد شکواییه در قالب تامین دلیل بر علیه این شرکت مطرح گردیده است.

 

    اقدامات حقوقی:

     اقناع متصرفین از طریق گفتگو جهت تخلیه و در صورت تمایل تخریب داوطلبانه مستحدثات

 

گزارش عملیات تخریب پروژه عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک

 

جدول اطلاعات تخریب ساختمانهای پیرامون دریاچه سد البرز
تعداد کل باقیمانده تخریب شده نام روستا ردیف
47 25 22 گشنیان 1
23 17 6 حاجی کلا 2
9 5 4 امیرکلا 3
62 40 12 میرارکلا 4
1 0 1 گالشکلا 5
27 21 6 اسبوکلا 6
159 108 51 جمع کل

 

گزارش تصویری :

تخریب های صورت گرفته بر مبنای طرح استملاک اراضی و آزادسازی حریم دریاچه سدالبرز

👇لینک مستقیم مشاهده از گالری👇

https://marada.ir/?p=1761


عکس ها :

» شرکت مهندسی مشاور پژوهاب
» شرکت کومه ساز ارس