رئیس کل دادگستری مازندران در راستای حفظ امنیت و آسایش مردم؛

کاهش جرائم با کنترل مجرمان سابقه دار و اعمال مجازات متناسب

رئیس کل دادگستری مازندران دردومین جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای وسابقه دارگفت:باید ازهمه ابزارها وفرصت ها برای کنترل مجرمان سابقه دار وحرفه ای استفاده کرد و با اعمال مجازات متناسب، هزینه ارتکاب جرم رابرای مجرمان افزایش داد.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری توجه به سوابق مجرمانه افراد درزمان رسیدگی به پرونده را مورد تاکید قرارداد وگفت: تناسب جرم ومجازات باید درهمه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا افراد سابقه دار وحرفه ای نسبت به تکرار جرم خود انگیزه ای نداشته باشند هرچه هزینه ارتکاب جرم سنگین ترباشد تکرار جرم مشابه کاهش خواهد یافت.

عالی ترین مقام قضایی استان همچنین اظهارداشت:دراعطای مرخصی به مجرمان حرفه ای وسابقه دار باید با توجه به دستورالعمل اخیر دادستانی کل کشور ممنوعیت یا محدودیت ها رعایت و مرخصی ها با نهایت دقت و توجه به سوابق درنظر گرفته و به گونه ای نباشد که برای مجرم جنبه تشویقی و برای مردم درد سرآفرین و مخل امنیت باشد.

رئیس ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان تصریح کرد: هرگونه نادرستی اطلاعات در سازمان ها تخلف است و باید هماهنگی لازم درخصوص آمار مجرمان حرفه ای استان صورت گیرد و برای حفظ امنیت و آسایش مردم تا جایی که ممکن است از اعظای مرخصی به این مجرمان ممانعت شود.

وی افزود: درمواردی که مرخصی داده می شود درزمان مرخصی، وضعیت مجرم کاملا تحت کنترل دستگاههای مسئول قرار گیرد تا مجرمینی که آزادی آنها مخل نظم وامنیت مردم است شناسایی ودستگیر شوند.

شایان ذکر است درابتدای جلسه هریک ازاعضای ستاد گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کردند مدیرکل زندان های استان نیزگزارشی درخصوص تشکیل جلسات طبقه بندی زندان های سطح استان ارائه کرد و درپایان، کلیه اعضا به بیان راهکارهای اجرائی افزایش کمی وکیفی اقدامات ستاد استانی وتسریع درتکمیل بانک اطلاعات مجرمین حرفه ای پرداختند.

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب