برگزاری آئین افتتاحیه دوره نهم کارآموزی قضایی دادگستری مازندران؛

حسن رفتار با مراجعان و توجه به جان، مال و آبروی مردم، سرلوحه دادگستری مازندران

مردّا Marada / رئیس کل دادگستری مازندران: در تکریم مردم و حسن خلق با مراجعان، هیچ فرقی بین افراد با سمت ها و جایگاههای مختلف وجود ندارد و عدالت محوری و دوری از تکبر در رفتار و گفتار سرلوحه کار باشد و در تمام مراحل کاری با تهذیب نفس باید خود را خدمتگزار مردم بدانیم.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در این مراسم با اشاره به آیات و روایات مختلف درخصوص اهمیت عدل و انصاف اظهارداشت: همه ما نسبت به حفظ جان، مال و آبروی مردم مسئولیت داریم اگر در زمینه های مختلف رعایت عدالت و انصاف نشود حقوق مردم به شکل های مختلف تضییع می شود در این میان نقش قضات در احقاق حق و برقراری عدالت بسیار مهم است.

عالی ترین مقام قضایی استان با بیان اینکه قضاوت باید مبتنی براصول صحیح و بر پایه دلیل ومدرک انجام شود تصریح کرد: توقع اصحاب پرونده، رسیدگی با دقت و توجه به مستندات و دلایل و مدارک و توجه به درد و دل و توضیحات اصحاب پرونده است، بر این اساس باید در جهت رعایت عدالت و برقراری انصاف به دور از شتابزدگی و بی دقتی در پرونده ها دقت لازم صورت گیرد تا با صدور آراء محکم و مستدل شاهد رضایتمندی مردم باشیم.

رئیس کل دادگستری استان، با بیان اینکه گاهی گوش کردن به حرف مردم از قضاوت اثرش بیشتر است، تکریم مراجعان و خوش رفتاری با مردم را مورد توجه وتاکید قرارداد وگفت: در تمام بخش های دادگستری استان، تکریم مردم و حسن خلق و رفتار با مراجعان باید رعایت شود و هیچ فرقی بین افراد با سمت ها و جایگاههای مختلف نباشد.

وی افزود: با توجه به اهمیت وجایگاه مهم و نقش قاضی درپرونده ها، عدالت محوری و دوری از تکبر در رفتار و گفتار باید سرلوحه کار قرار گیرد و هرلحظه و در تمام مراحل کاری با تهذیب نفس خود را خدمتگزار مردم بدانیم.

شایان ذکر است آئین افتتاحیه دوره نهم ۲۰نفر از کارآموزان قضایی در سالن جلسات دادگستری استان مازندران و با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و معاونان قضایی به همت معاونت منابع انسانی و فرهنگی دادگستری مازندران برگزارشد.

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب