موزه دولتی هنرهای شرقی واقع در مسکو؛

۴۰ نسخه قدیمی قرآن در روسیه به نمایش گذاشته شد

نمایشگاه بزرگی از نسخه‌های قدیمی قرآن به مناسبت 1100 امین سالگرد پذیرش اسلام توسط "ولژسکایا بولگاریا" (جمهوری تاتارستان امروزی) در روسیه دایر کرده است.

به گزارش “مردّا”؛ به نقل از ایرنا، در نمایشگاه قرآن‌های مسکو “حقیقت زیبا”، چهل نسخه منحصر به فرد از قرآن مربوط به سده‌های دهم تا نوزدهم از مجموعه‌های مختلف در معرض نمایش عموم قرار دارد.

این نسخه‌ها، از پیشرفت هنر نسخه‌برداری قرآن در طول تقریباً ۱۰۰۰ سال در گستره وسیعی از جهان – از مغرب تا کشمیر، از منطقه ولگا تا ایران و از هند تا داغستان (روسیه) حکایت دارد.

نسخه‌های قدیمی قرآن توسط موزه دولتی هنرهای شرقی، بنیاد “مارجانی”، کتابخانه دولتی روسیه، مؤسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، کتابخانه دانشگاه مسکو، وزارت خارجه فدراسیون روسیه، بایگانی آکادمی علوم روسیه، کتابخانه دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو و کتابخانه دولتی روسیه برای ادبیات خارجی در این نمایشگاه عرضه شده‌اند.

موزه هنرهای شرقی مسکو به عنوان مهم‌ترین موزه هنر کشورهای شرق جهان دارای مجموعه بزرگی از هنر چین، ایران، هند، ژاپن، کره و قفقاز است.

نخستین قرآن در روسیه در سال ۱۷۸۷ با فرمان امپراتور کاترین کبیر منتشر شد.

برای نخستین بار “پیوتر واسیلیویچ پوستینکوف” قرآن را از روی ترجمه فرانسوی دوریه برگرداند و در ۱۷۱۶ در سن پترزبورگ در ۳۵۰ صفحه منتشر شد.

میخائیل ایوانویچ وروکین در ۱۷۹۰ ترجمه جدیدی از قرآن را بر اساس ترجمه آندره دوریه در دو جلد در سن پترزبورگ منتشر کرد. ویژگی ترجمه او ادبی بودن آن است تا جایی که این ترجمه در شمار آثار ادبی روسیه قرار داشت و حتی بر آثار الکساندر پوشکین تأثیر گذارده است.