مقایسه نظر اندیشمندان اسلامی در مقایسه با نظر اندیشمندان غربی درباره زن؛

بزرگترین حق کشی علیه زنان در طول تاریخ

"مردّا" / با وجود ریشه های فکری لیبرالیسم جهانی که منشعب از نظریات اندیشمندان غربی است و در آن جایگاهی برای مقام زن در جامعه قائل نیستند، جالب است که غربی‌ها به جمهوری اسلامی در خصوص رعایت حقوق زنان توصیه می کنند!

🔘   “مردّا” / یادداشت: تحقیر زن در اندیشه غربی، از دیرباز تاکنون

🔰به قلم: کارشناس مطالعات زنان، خانم فریبا پروینیان ⬇️

🔘

🔘

🔘   یادداشت: تحقیر زن در اندیشه غربی، از دیرباز تاکنون

🔰به قلم: کارشناس مطالعات زنان، خانم فریبا پروینیان ⬇️

 


Ⓜ️ MARADA NEWS

✍️ گروه جهادی مطالبه گری
🇮🇷 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب