تبیین مسئله حجاب در کلام امام خامنه ای

تبیین خط رسانه ای دشمن و جریان تحریف پیرامون مسئله حجاب

ط

حرام کوچک و بزرگ نداره…
#حجاب_اسلامی
#کشور_اسلامی
#محجبه_ها
#حجاب
#حجاب_اجباری
#حرام
#رسانه_های_معاند
#فرمایشات_رهبری
#ولی_فقیه
#مسئله_حجاب _در_کلام_رهبری
#خط_رسانه_ای_دشمن
#جریان_تحریف
#نه_به_بی_حجاب
#دادستان_کجاست
#بینش_مطهر
#نهی_از_منکر
#امر_به_معروف
#رهبری_معظم_انقلاب_امام_خامنه_ای