ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران

ارزیابی علمی دوره مربیگری امر به معروف و نهی از منکر

در راستای شبکه سازی تشکل های مردمی احیاگر امر به معروف و نهی از منکر و توانمند سازی بدنه دستگاه های اجرایی از وجود افرادی که پایان دوره های سطح ناصحان، مربیان و ضابطان را گزرانده باشند در جهت تحقق چشم انداز مطالبه گری ساختاری و ضابطه مند در عرصه های گوناگون تخصصی ستاد احیاء برنامه ریزی گردیده است

به گزارش مردّا به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب: جلسه مصاحبه و ارزیابی داوطلبان مربیگری آموزش امربه معروف و نهی از منکر مازندران در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ در مرکز مازندران برگزار گردید.

مهرداد محمدی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران عنوان داشت: ساماندهی گروه های جهادی عرصه های تخصصی امر به معروف و فعالیت در میدان مطالبه گری نیاز به توانمند سازی احیاگران فریضتین دارد که مستلزم وجود مربیان کارآزموده و مسلط به مبانی تئوری و عملی امربه معروف و نهی از منکر می باشد.

محمدی، افزود: به همین منظور دوره های متعددی در سطوح گوناگون با محوریت تربیت مربییان، ناصحان و ضابطان در جغرافیای کشوری برگزار گردید که از هر استان تعدادی از داوطلبان به آن دوره ها معرفی گردیدند و جلسه امروز در تداوم همان دوره های آموزشی با هدف ارزیابی سطح علمی مربیگری واجدین شرایطی که دوره ها قبل را گذارنده اند برگزار شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران اظهار داشت: سرفصل های مصاحبه امروز را بخشهایی از محتوای زکه با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور در سال گذشته  برگزار نموده بودند شامل می شد.

مهرداد محمدی در پایان افزود: در راستای شبکه سازی تشکل های مردمی احیاگر امر به معروف و نهی از منکر و توانمند سازی بدنه دستگاه های اجرایی نسبت به وجود افرادی که پایان دوره های سطح ناصحان، مربیان و ضابطان را گزرانده باشند در جهت تحقق چشم انداز مطالبه گری ساختاری و ضابطه مند در عرصه های گوناگون تخصصی ستاد احیاء برنامه ریزی گردیده است.