با حضور نماینده جنبش حماس در ایران؛

همایش تحولات غزه و جبهه مقاومت در مازندران

دهکده جهانی مقاومت "کیاپی میاندورود" میزبان برگزاری همایش پیمان نگاری فرستادگان شهرهای مازندران با نماینده جنبش حماس

دیدبان انقلاب / اختصاصی /؛ از همایش تحولات غزه و جبهه مقاومت با محوریت پیمان نگاری نمایندگان شهرهای مازندران با مبارز فلسطینی دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران که پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ در کیاپی “دهکده جهانی مقاومت” برگزار گردید، گزارش می دهد.

 

همایش تحولات غزه و جبهه مقاومت در مازندران / عکس

 

حمایت سراسری مردم از دهکده جهانی مقاومت و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

 

🔻

مرکز راهبردی دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

اندیشکده تحریک فکر مردّا

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است 

🔻

MARADA NEWS AGENCY