بسیج اصناف، بازاریان و تجار ساری؛

اهمیت توجه به نگاه های از زاویه بیرون به سازمان برای اشراف بر وضعیت و تحول آفرینی در درون

مردّا - ساری - نشست هم اندیشی برآورد وضعیت حوزه بسیج اصناف شهرستان ساری

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” ؛ نشست فرماندهی حوزه بسیج اصناف شهرستان ساری با جمعی از مدیران شورای حوزه و جمعی از فرماندهان پایگاه های نمونه حوزه بسیج اصناف شهرستان ساری روز شنبه – ۱۷ دی
۱۴۰۱در دفتر حوزه بسیج اصناف مرکز مازندران برگزار گردید.

 

در این نشست، حسن باقری فرمانده بسیج اصناف ساری، گامهایی را برای پیشبرد اهداف و تحقق آرمان های متعالی سازمان بسیج در اصناف شهرستان ترسیم نمودد که اولین آنها بر اصل اشرافیت بر وضعیت پایگاه ها و اتحادیه ها تأکید داشت.

 

باقری با دعوت از رؤسای اتحادیه های صنفی، برگزاری نشست های سه جانبه با فرمانده پایگاه در حضور رئیس اتحادیه مربوطه جهت احصاء برآورد وضعیت اتحادیه به گونه ای که به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی های متناسب با شرایط هر اتحادیه شکل بگیرد تأکید نمود.

 

وی با اشاره به تعیین وضعیت ساختار شورای پایگاه ها به جهت تکمیل چارت مطابق با دستورالعمل های ابلاغی و بر اساس ضوابط را به منظور صدور احکام برای چابک سازی پایگاه ها در دستور کار مسئولین مربوطه قرار داد.

 

فرمانده حوزه بسیج اصناف شهرستان ساری با بیان این مطلب که هدف ما کمک به مسئولین اتحادیه ها و اتاق اصناف و اداره صمت برای خدمات رسانی مناسب به مردم است، افزود: باید توجه ویژه ای به نگاه از زاویه دید جامعه هدف بیرونی به درون سازمان جهت ارزیابی عملکرد ، میزان رضایت مندی مخاطب و وضعیت سنجی مناسب ذائقه مردم داشت.

 

شایان ذکر است، در این نشست گفتگو محور که با ارائه دغدغه ها و پیشنهادات فرماندهان پایگاه های حاضر در نشست همراه بود، معاونین بازرسی، طرح و برنامه و سرمایه انسانی مواردی را مطرح نمودند که همگی در جهت تقویت جبهه انقلاب در عرصه فعالیت های اقتصادی بازار و تجارت شهرستان ساری معطوف بودند.

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب