اسامی و تعداد آراء کاندیداهای حوزه انتخابیه ساری و میاندورود در انتخابات ۱۴۰۲

نتیجه نهایی شمارش آرای حوزه انتخابیه ساری و میاندورود

رسانه MARADA فهرست کاندیداهای انتخابات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود را بر اساس تعداد آرای اخذ شده هر کاندید، منتشر می نماید.

به گزارش دیدبان انقلاب از مرکز مازندران؛ نتیجه نهایی آرای شمارش شده در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود به شرح ذیل می باشد:

 

۱ – خانم عالیه زمانی کیاسری نام پدر مصطفی دارای ۵۵۴۳۲ رأی (منتخب)
۲- آقای علی بابائی کارنامی نام پدر عیسی دارای ۵۰۳۱۷ رأی (منتخب)
۳- آقای عبدالرضا بابائی نام پدر رضا دارای ۴۵۹۹۲ رأی
۴ – آقای منصور علی زارعی کیاپی نام پدر حسین دارای ۲۱۷۱۹ رأی
ه – آقای علی اصغر یوسف نژاد نام پدر محمد دارای ۲۰۶۲۱ رأی
۶- آقای حسین صیادنیا نام پدر عزیزاله دارای ۱۲۴۸۶ رأی
۷- آقای سیدحسین حسینی نام پدر سید شریف دارای ۸۲۸۲ رأی
۸-آقای کوروش یوسفی ساداتی نام پدر دوستعلی دارای ۸۱۹۷ رای
۹ – آقای میلاد بنکدار گلخورانی نام پدر ابوالحسن دارای ۶۷۱۹ رأی
۱۰ – آقای احمد غلامی قادی نام پدر غلامعلی دارای ۵۳۵۷ رأی
۱۱ – آقای سید حبیب اله شریفی نام پدر سید اسداله دارای ۳۷۶۵ رأی
۱۲ – آقای یونس آزرده ملک آبادی نام پدر یوسف دارای ۳۱۱۹ رأی
۱۳ – آقای محسن غلام نژاد نام پدر عطااله دارای ۲۲۱۱ رأی
١۴ – آقای علی اکبر دارابکلائی نام پدر صفر دارای ۲۰۷۲ رأی
۱۵ – آقای عابس نصیری نام پدر ناصر دارای ۲۰۰۴ رأی
١۶ – آقای سید محمد موسوی سنگدهی نام پدر محمدرضا دارای ۱۷۶۰ رأی
۱۷ – آقای محمد علی لیالی نام پدر علی دارای ۱۶۲۵ رأی
۱۸ – آقای سیداحمد شجاعی نام پدر سیدحسن دارای ۱۵۷۸ رأی
۱۹ – آقای هادی پیش بهار نام پدر اسمعیل دارای ۱۵۴۴ رأی
۲۰ – آقای زیدالله کاظمی میانرودی نام پدر جعفر دارای ۱۵۱۱ رأی
۲۱ – آقای حسن سلطان پناه نام پدر جمشید دارای ۱۳۲۸ رأی
۲۲ – آقای محمد سلیمانی و رکی نام پدر گز علی دارای ۱۲۵۲ رأی
۲۳ – آقای عمار ذوالفقاری ملک آبادی نام پدر رحمن دارای ۱۱۵۸ رأی
٢۴ – آقای علی غلامیان صلاحی نام پدر محمد دارای ۱۰۰۰ ا رأى
٢۵ – خانم روفیا رحمانی خانقاهی نام پدر بهرام دارای ۹۸۷ رأی
٢۶ – آقای بهرام یزدان پناه اسر می نام پدر محمد دارای ۹۳۴ رأی
۲۷ – آقای موسی الرضا کام جو نام پدر حسینعلی دارای ۶۹۵ رأی
۲۸ – آقای جواد اصغری قاجاری نام پدر منوچهر دارای ۶۳۵ رأی
۲۹ – آقای محسن زندی نام پدر حسین دارای ۶۲۸ رأی
۳۰- آقای عباس طیبی سود کلائی نام پدر اسمعیل دارای ۶۲۳ رأی
۳۱ – خانم فائزه غلامی نام پدر جمشید دارای ۶۲۳ رأی
۳۲ – آقای علی زمان میرآبادی نام پدر اصغر دارای ۶۱۸ رأی
۳۳ – آقای حسین شهریاری نام پدر علی دارای ۶۰۶ رأی
٣۴ – آقای مهدی آهنگری نام پدر محمد دارای ۵۵۷ رأی
۳۵ – آقای سیداکبر ساداتی بالادهی نام پدر سید حسین دارای ۵۳۲ رأی
٣۶ – آقای جعفر رشیدیان زرینی نام پدر صفر دارای ۵۰۳ رأی
۳۷ – خانم شهربانو پریچهره نام پدر ابراهیم دارای ۴۹۷ رأی
۳۸ – خانم مهدیه باقری قاجاری نام پدر کرامت دارای ۴۹۰ رأی
۳۹ – آقای سید شجاع موسوی الندانی نام پدر میر قربان دارای ۴۵۷ رأی
۴٠ – آقای علی محمودی نام پدر محمد علی دارای ۴۱۴ رأی
۴١ – آقای میلاد بادله نام پدر علی دارای ۳۹۴ رأی
۴٢ – آقای جابر نجفی کرسامی نام پدر علی دارای ۳۸۱ رأی
۴۳- آقای یونس رحمانی نام پدر رحمت دارای ۳۶۶ رأی
۴۴ – آقای حسن عبدی نام پدر خلیل اله دارای ۳۳۲ رأی
۴۵ – خانم فائقه غلامی نام پدر جمشید دارای ۳۰۹ رأی
۴۶ – آقای محمدعلی خدابخشی صاحبی نام پدر رجبعلی دارای ۳۰۷ رأی
۴٧ – آقای علی بی طالبی نام پدر محمد دارای ۲۸۰ رأی
۴٨ – آقای مجتبی امامی نام پدر رحمن دارای ۲۲۷ رأی ۴٩ – آقای اسدالله مطلبی نام پدر عبدالعلی دارای ۲۲۴ رأی
۵۰ – آقای عبدالهادی رحمانی نام پدر محمد دارای ۲۱۳ رأی
۵۱ – آقای علیرضا جرگانی تیلکی نام پدر ناصر دارای ۱۷۰ رای
۵۲ – خانم بدری هاشمی نسب نام پدر رضا دارای ۱۶۲ رأی
۵۳ – آقای محسن بهشتی نام پدر نصرت اله دارای ۱۵۲ رأی
۵۴ – آقای رضا شیرزاد چناری نام پدر معصومعلی دارای ۱۴۵ رای
۵۵- آقای رضی رفاه کار نام پدر علی اصغر دارای ۱۴۵ رأی
۵۶ – آقای سید مصطفی رحیمی نام پدر سید مصطفی دارای ۱۲۲ رای
۵۷ – آقای ابراهیم حبیب زاده شیخ نام پدر علی اصغر دارای ۱۳۷ رأی
۵۸ – آقای محمودرضا خورشیدیان نام پدر رمضانعلی دارای ۱۳۶ رأی
۵۹ – آقای عباس حیدری نام پدر حیدر دارای ۱۳۳ رأی
۶٠ – آقای موسی کولائیان نام پدر مهدی دارای ۹۳ رأی
۶۱- آقای قاسم عابدی طالب قشلاقی نام پدر سلطانعلی دارای ۷۴ رأی
۶۲ – آقای غلام رضا مقامی راد نام پدر منصور دارای ۵۱ رأی
۶۳ – آقای علی اکبر پوراحمدنژاد نام پدر رجبعلی دارای ۳۲ رأی
می باشند.

 

 

نتایج انتخابات در حوزه های مازندران