رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران؛

تبیین خیر و مصلحت انسان در نظام آفرینش راه مقابله با تحریف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر است / نباید اجازه دهیم منکر را بجای معروف و معروف را بجای منکر در جامعه رواج دهند

آیت الله محمد لائینی: متاسفانه امروز شاهدیم که منکرات را معروف و معروفات را منکر جلوه می دهند که بسیار خطرناک است، لذا امروز هیچ اولویتی به پای اهمیت احیای امر به معروف و نهی از منکر نمی رسد.

مردّا” / اختصاصی / : آیت الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در دومین همایش دبیران، معاونین، مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور در باب اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: از بهترین برنامه هایی که می توان برگزار کرد جلساتی با موضوع محوری امر به معروف و نهی از منکر است که در آن خستگی راه ندارد فلذا ضمن خیر مقدم به خدمت مسئولین و معاونین و دبیران و مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر کشور و استانها به استان مازندران از درگاه باری تعالی در این گردهمایی آرزوی توفیق و طلب خیر و برکت می نمایم.

 

آیت الله محمدی لائینی با عنوان این سخن که زمین در جهان تابعی از نظام طبیعت و طبیعت تابعی از نظام آسمان است، گفت: زمین یک سیاره ای است در کهکشانی که خود از میلیون ها منظومه تشکیل شده است و این کهکشان که نامش را گذاشته اند راه شیری، خود کهکشانی است در میان میلیون ها کهکشان شناخته شده و ناشناخته که همگی گوشه کوچکی است از اجرام سماوی جهان، که تمام آن، ابعادی از عالم هستی را شکل می دهند و دیدیم و شنیدیم که در گذشته ها، هیئتی بود که میگفت زمین مرکز عالم است معلوم شد که در جهان ماده چینین چیزی اثبات نشد و دانشمندان امروزی زمین را ذره ای ناچیز در کیهان می دانند.

 

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به این مطلب که همان هایی هم که در گذشته می گفتند زمین مرکز عالم است، شاید از منظر بعد متافیزیکی آنچه در زمین می گذرد این را گفته اند، عنوان داشت: در نظام حکمتی و ارزشها در ابعاد معنوی زمین مرکز عالم است، چراکه خلیفه الله در آن سکنی دارد همه عالمیان حول این قطعه می چرخند کما اینکه می فرماید: تنزل الملئکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، فلذا زمین در نظام خلقت محور و مرکز و قبله عالم است و خداوند در زمین موجودی را آفریده است که به عنوان خلیفه الله قلمداد شده، آنجا که می فرماید: انّی جاعل فی الأرض خلیفه که با تدبر در هدف از آفرینش هستی، می توان در شناخت هدف از خلقت انسان جست چراکه بر این اساس نظام هستی طفیل وجود انسان است که این انسان که خلیفه الله بر روی زمین است با شرایطی به این جایگاه می رسد که همانا خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکرو تؤمنون بالله و خیر امت در نهایت می توانند وارث زمین شوند و من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون  که این صالحون و راه خیر امت از مسیر اسلام ناب است که می گذرد.


رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با بیان این مطلب که ملائکه در پیش بینی خود به خداوند یکتا عرضه داشته اند که زمین یک تهدید جدی دارد و آن لغزش ها و فسادی است که از انسان سر می زند و البته خداوند هم نفرمود شما درست نمی گویید، بلکه به ملائکه فرمود که همه واقعیت را نمی بینید، ادامه داد: همین موجودی که خداوند او را به عنوان خلیفه الله در زمین و نظام آفرینش تعیین نمود، همین موجود که به قول ملائکه
“اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء” و این بی شک یک ضعف بزرگ و یک تهدید جدی است و ما مصداق آن را امروز در همین اغتشاشات اخیر داریم می بینیم اما این تلقی های فساد برانگیز بشری مربوط به امروز نیست و این دوگانگی در فه نظام هستی و انتخاب مسیر از ازل بوده و تا ابد باقی است لیکن مسئله اینجا است که چه باید کرد تا این امور فساد برانگیز در نقطه ای که خداوند رحمان آنرا مرکز خلافت الهی انسان در عالم هستی قلمداد فرموده را اصلاح نمود؟

 

حضرت آیت الله محمدی لائینی افزودند: تلاش ما باید حرکت در مسیر خیر امت و اصلاح امور و جلوگیری از مفسده ها باشد و برای این منظور در جهت حفظ حدود، حرمت ها و ارزشها، خداوند فرموده : حضرت آیت الله محمدی لائینی افزودند: تلاش ما باید حرکت در مسیر خیر امت و اصلاح امور و جلوگیری از مفسده ها باشد و برای این منظور در جهت حفظ حدود، حرمت ها و ارزشها، خداوند در آیه ۱۱۰ سوره آل عمران می فرماید: کنتم خیر أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله و در آیه ۱۰۴ این سوره مبارکه می فرماید برای حفاظت از خیر و مصالح امت اسلامی باید در میان شما کسانی باشند که مردم را دعوت به نیکی کنند با امر به معروف و نهی از منکر مردم را از منکر بازدارند و به نیکی رهنمون سازند. لذا اگر این مفاهیم عالی مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را جدی گرفته بودیم، امروز وضع و حال ما این نبود و جامعه بسیار بهتر و جلوتر از این بود و لذا هر چند ما انسان ها در جایگاه خلیفه الله هستیم و نشانه های خیر  امت هم برای انسان روشن است اما باید به این نکات توجه و عمل نماییم وگرنه همانگونه که آورده شده و می بینیم، این دلها تاریک می شوند و شیطان است که خواسته هایش را پیاده سازی می نماید.

 

عالی ترین مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در ادامه سخنانش گفت: اصل و نهاد انسان حق خواه و حق طلب و پاک است و همان شیطان پرستان هم اینجور نیست که نور و ظلمات را و حق و باطل را در باطن قبول نداشته باشند، ولی زمانیکه فریضه امر به معروف بر زمین بماند و فساد و تباهی ریشه بدواند آنگاه است که “لکان خیرا لهم منهم المومنون و اکثرهم الفاسقون”  و استدلال بدکاران هم این استکه امروز قدرت در دستان شیطان است فلذا برای زندگی راحت چاره ای نیست مگر آنکه با او همراه باشیم پس می بینیم که احیای این فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و الویت ها است تا فساد زمین را در بر نگیرد.

 

نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که خود این فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم با تفاسیر و تعاریف گوناگون دچار تحریف شده است و گاهی به گونه ای عمل شده که این مفهوم تعالی بخش دچار تهدید و در ارزیابی های برخی، گاهی هم خود به عنوان یک تهدید محسوب شده است و این ما را به یاد پیش بینی های حضرت پیامبر صلوات الله علیه می اندازد که فرمودند که در آینده به جای می رسیم که امر به منکر و نهی از معروف رواج پیدا می کند و همچنین فرمودند که بدتر از آن اینکه به جایی می رسیم که جای منکر و معروف در جامعه عوض می شود و معروف، منکر و منکر، معروف تلقی خواهد شد و این دستور کار همه جانشینان الهی بر روی زمین است که در احیای امر به معروف و نهی از منکر بکوشند اما برای جلوگیری از انحراف در تعریف و تفاسیر ابهام آمیز، در کنار امر به معروف و نهی از منکر باید تبیین معروف و منکر بشود تا این مفهوم اساسی مورد هجمه و آسیب قرار نگیرد.

 

آیت الله محمد لائینی ادامه داد: متاسفانه امروز دچار مصادیقی هستیم که حضرت پیامبر (ص) هشدار داده بودند و امروز شاهدیم که بسیاری از منکرات را معروف و معروفات را منکر جلوه می دهند که بسیار خطرناک است لذا هیچ اولویتی امروز به پایه و اهمیت احیاء و اعمال امر به معروف و نهی از منکر نمی رسد.

 

رئیس تاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به موضوع اغتشاشات، گفتند: موضوغ آشوب طلبی ها و اغتشاشات اخیر هم از این قائده مستثنی نیست و همان طوریکه نگاه مسئولین امنیتی، مسئولین سیاسی و مسئولین فرهنگی با این مسئله متفاوت و از منظرهای خاص خود به آن می پردازند ما نیز در ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید نگاه هایمان و تحلیل هایمان با مأموریت ها و اهدافمان متناسب باشد، باید بدانیم چرایی این مسئله را و باید قصورهای خودمان را در این میان ببینیم که چطور به اینجا رسیدیم و چه باید بکنیم تا در جهت مصلحت و خیر امت عمل نماییم.

 

💠
⬇️ گالری تصاویر ⬇️

💠

دومین همایش ملی دبیران، معاونین و مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور

💠

Ⓜ️ MARADA NEWS

✍️ گروه جهادی مطالبه گری
🇮🇷 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب