بی تفاوت نباشیم 

اعلام اموال مسئولین با نگاه طنز در مجموعه انیمیشن انتخاب من

مجموعه انیمیشن انتخاب من - این قسمت: اعلام اموال

انتخاب‌من کسیه‌که؛ در اعلام اموالش پنهان کاری نکنه

 

» بی تفاوت نباشیم

» نگاه نو _ اندیشه برتر با مسئولیت پذیری اجتماعی

» ستاد امر به معروف و نهی از منکر

☫ گروه جهادی مردّا

🔹مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب