فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان نکا؛

خدمات دولت سیزدهم باید به دورترین نقاط شهرستان‌ها برسد

به گزارش "مَرَدا" عبدالرضا بابایی در جلسه شورای اداری شهرستان نکا، با تاکید بر طرح و برنامه‌ریزی مدیران و دستگاه‌های اجرایی جهت پروژه‌های مهم قابل اجرا در ادارات شهرستانی، گفت: این برنامه ریزی‌ها در حدی باشد که هر هفته حداقل چند پروژه مهم شهری و روستایی، کلنگ زنی و به مرحله اجرا برسد. ‎

به گزارش “مَرَدا” به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب دکتر عبدالرضا بابایی فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان نکا خطاب به مسئولان ادرات شهرستانی و بخشداران مبنی بر اینکه با هماهنگی فرمانداری، رسیدگی به مشکلات مردم حتی در دورترین نقطه نکا در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: اولویت دولت سیزدهم رسیدگی به امورات مردم و حل مشکلات شهروندان است خدمات دولت باید به دورترین نقاط شهرستان نکا برسد.

عبدالرضا بابایی در جلسه شورای اداری شهرستان نکا، با تاکید بر طرح و برنامه‌ریزی مدیران و دستگاه‌های اجرایی جهت پروژه‌های مهم قابل اجرا در ادارات شهرستانی، گفت: این برنامه ریزی‌ها در حدی باشد که هر هفته حداقل چند پروژه مهم شهری و روستایی، کلنگ زنی و به مرحله اجرا برسد.

نماینده عالی دولت در شهرستان نکا خطاب به مسئولان ادرات شهرستانی و بخشداران مبنی بر اینکه با هماهنگی فرمانداری، رسیدگی به مشکلات مردم حتی در دورترین نقطه نکا در اولویت کاری خود قرار دهند، یادآور شد: اولویت دولت سیزدهم رسیدگی به امورات مردم و حل مشکلات شهروندان است.

فرماندار شهرستان نکا در خصوص تسهیل‌گری در روند صدور مجوز برای سرمایه گذاران،  اظهار کرد: برای رونق در اشتغال و افزایش حضور سرمایه‌گذاران در این زمینه، مدیران هریک از ادارات نکا باید با حضور مداوم در ادارات کل استان برای  تأمین بودجه، اعتبارات و تسهیل در روند اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدامات اساسی انجام دهند.

عالی ترین مقام اجرایی در شهرستان نکا در خصوص داشتن چشم انداز و برنامه مدون هریک از ادارات، گفت: با در نظر گرفتن چشم اندازهای هریک از دستگاه‌های دولتی و تحقیق و بومی سازی این دورنگری توسط ادارات شهرستان، می‌توان جهت توسعه شهر و روستاهای تابعه گام‌های موثری برداشت.