در حمایت از آرمان قدس شریف؛

اسرائیل لگد مال شده است

گزارش دیدبان انقلاب از اقدام ناشی از بینش و بصیرت دانش آموزان مدرسه غیر انتفاعی تزکیه ساری که در جهت محکوم کردن رژیم پلید غاصب و کودک کش و نفرت انگیز اسرائیل و در حمایت از آرمان قدس شریف و دفاع از مظلومیت مردم غزه در هفتم آبان ماه 1402 صورت گرفت.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

تولید: امرالله یداللهی

اسرائیل لگد مال شده / ویدئو

🔻

مرکز راهبردی دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

اندیشکده تحریک فکر مردّا

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است 

🔻

MARADA NEWS AGENCY