سید جواد نبوی در مراسم انتخابات شورای جهادی ساری؛

عملکرد بسیج سازندگی ساری در نیمسال ۱۴۰۲

رسانه MARADA بخشی از سخنان سید جواد نبوی، مسئول سازمان بسیج رسانه شهرستان ساری را که ۱۷ آبان ۱۴۰۲ در جمع سرگروه های جهادی حاضر در انتخابات شورای جهادی شهرستان ساری ایراد داشتند منتشر می نماید.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

 

انتخابات شورای جهادی شهرستان ساری

 

 

سید جواد نبوی در انتخابات شورای جهادی شهرستان ساری / ویدئو

 

 

شورای جهادی / تبیینی

 

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY