میاندورود / زید سفلی

کلنگ زنی طرح حل مشکل آب شرب گهرباران

با اهدای زمینی به مساحت 400 متر از سوی خیر و نیکوکار اهل روستای زید سفلی در راستای رفع مشکل آب شرب منطقه گهرباران طرح احداث چاه آب شرب در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش مردّا به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب از میاندورود؛ همزمان با برنامه های هفته دولت در این شهرستان، در راستای اجرای طرح آب شرب منطقه ی گهرباران، مراسم کلنگ زنی برای احداث چاه آب شرب در زمین اهدایی به مساحت ۴۰۰ متر که از سوی خیر نیگ اندیش علی اکبر حقیقی زیدی برای این منظور اهداء گردیده، با حضور امام جمعه شهرستان، حجت السلام حاجی زاده و فرماندار میاندورود، مهندس طالبی و جانشین سپاه میاندرود، سرهنگ اکبری و فرمانده نیروی انتظامی، سرهنگ باقری و نماینده ساری و میاندورود در مجلس، بابایی کارنامی و رئیس امور بانوان شهرستان میاندرود، خانم زارعی، در روستای زید سفلی برگزار گردید.