تعمیر ساعت های بزرگ میادین؛

پدر خوانده ساعت سازی مازندران

رسانه MARADA گفتگو با حجت الله دانش، پیشکسوت ساعت سازی شهر ساری را در قالب ویدئویی با عنوان "پدر خوانده ساعت سازی مازندران" منتشر می نماید.

پدر خوانده ساعت سازی مازندران / فیلم