همزمان با اربعین حسینی

حب الحسین یجمعنا ترند نخست فضای مجازی جهان

حب الحسین یجمعنا در بین موضوعات جستجو شده در فضای مجازی در رتبه نخست قرار گرفت

بررسی پایش های فضای مجازی نشان می دهد در شب اربعین حسینی، بیشترین محتوا با موضوع اجتماع و راهپیمایی میلیونها زائر کربلا و با کلید واژه ی : حب الحسین یجمعنا تولید شده است.

 

ترند نخست جهان از بامداد روز ۱۹ صفر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ تا ساعتها پس از گذشتن از روز ۲۰ صفر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ حب الحسین یجمعنا است که با تولید محتوا توسط کاربران فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان همراه است.