نماهنگ / پخش از تلویزیون بین المللی سحر

هشدار دوباره ایران به الهام علی‌اف

تلویزیون ترکی ایران، تمرینات نظامی در کنار رود ارس را با شرح زیر پخش می کند: «ای اسرائیل! چشمانت را باز کن، این ارتش ایران است. ما از ارس عبور می کنیم».

🚨 هشدار دوباره ایران به الهام علی‌اف که از شبکه بین‌المللی سحر پخش شد:


☫ گروه جهادی مردّا

🔹مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب