واقعیت دموکراسی آمریکایی

بدبینی اکثریت آمریکایی‌ها نسبت به وضعیت دموکراسی در کشورشان

به گزارش «مردّا» ؛ درحالیکه تقریبا دو سال از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بدنبال آن طرح ادعاهای دروغین مبنی بر تقلب گسترده در این انتخابات و همچنین حمله خشونت بار به کنگره این کشور می گذرد، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گزارش کرده است که بسیاری از مردم آمریکا نسبت به وضعیت دموکراسی و روش انتخاب مقامات منتخب در این کشور بدبین هستند.

بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک انجام شده توسط آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات روابط عمومی نورک «NORC»، صرفا حدود نیمی از مردم آمریکا مطمئن هستند که آراء آنها در انتخابات میان دوره ای پیش رو به درستی شمارش خواهند شد.

این نظرسنجی نشان می دهد که فقط ۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی باور دارند که دموکراسی در کشورشان بسیار خوب پیش می رود، این در حالیست که ۵۲ درصد دیگر بر این باورند که دموکراسی در آمریکا وضعیت خوبی ندارد. در مقایسه با دو سال پیش، بیشتر جمهوریخواهان نسبت به دموکرات ها به عدم کارکرد مناسب دموکراسی در آمریکا باور دارند. (عدم باور ۶۸ درصد از جمهوریخواهان به عملکرد مناسب دموکراسی آمریکا در سال جاری در مقایسه با ۳۲ درصد ثبت شده در دو سال گذشته). CDI