سفارت روسیه در لندن؛

واکنش به اقدامات انگلیس پس از حملات سواستوپول

روسیه اقدامات عملی را در رابطه با نقش بریتانیا در حمله تروریستی 29 اکتبر در سواستوپل علیه کشتی‌های ناوگان دریای سیاه و کشتی‌های غیرنظامی انجام خواهد داد.

به گزارش “مردّا”، سفارت روسیه در لندن روز یکشنبه در بیانیه ای اظهار کرد:” در نتیجه اقدامات نیروهای مسلح اوکراین که با مشارکت متخصصان انگلیسی سازماندهی شده بود، طرف روسی نمی تواند ایمنی کشتی های باری غیرنظامی فعال در “ابتکار دریای سیاه” را تضمین کند و مجبور است اجرای آن را برای مدتی تعلیق نماید. ما تاکید می کنیم که مسئولیت توفق این توافق به صورت مستقیم با اوکراین و دوستان غربی آن است. اقدامات عملی در رابطه با نقش انگلیس در حمله در سواحل کریمه در ۲۹ اکتبر انجام خواهد شد.”


Sputnik