جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی؛

موافقت روسیه و ایران برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نواک: روسیه و ایران برای امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری با در آینده ای نزدیک در اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کردند.

به گزارش “مردّا”، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت: روسیه و ایران برای امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک به توافق رسیده اند.

الکساندر نوواک _ معاون نخست وزیر روسیه

وی در نشست خبری پس از جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی گفت: ما همچنین توافق کردیم که همه موانعی را که در حال حاضر بر سر راه توسعه تجارت بین کشورهایمان وجود دارد، برداریم. و ما در مورد کاهش موانع در مرزهای کشورهای ثالث صحبت می کنیم. برای انعقاد توافقنامه منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک توافق شد.


Sputnik