در اقدامی سرزده از سوی علی بابایی کارنامی صورت گرفت؛

نظارت بر وضعیت مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان ساری

علی بابایی کارنامی نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در اقدای سرزده از مدارس ناحیه دو شهرستان ساری بازدید به عمل آورد.

💠

“مردّا”؛ به نقل از محمد مردانی، خبرنگار حاضر در محل، مهدی استادیان سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان مازندران و زین‌العابدین نوکنده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان ساری، علی بابایی کارنامی را همراهی می کردند.

نظارت نماینده مجلس بر وضعیت مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان ساری