تحلیلی در راستای جنگ ترکیبی علیه ایران همزمان با جام جهانی فوتبال؛

حد پستی و پلیدی خود فروشی و وطن فروشی تا به کجا می تواند باشد؟

جبران بی لیاقتی های فردی و شکست های سیاسی و اجتماعی با انتقام از ملت ایران، همزمان با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر

💠

به گزارش “مردّآ” ؛ دکتر عماد آبشناس همزان با روز برگزاری مسابقه فوتبال ایران و انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در یادداشتی به تحلیل فضاسازی های دشمنان ایران اسلامی پرداخت و عنوان داشت: متاسفانه مشاهده می کنیم تعدادی هویت فروش تلاش دارند کاری کنند که روحیه تیم ملی ایران آنقدر تضعیف شود که در مقابل انگلیس شکست بخورد.

 

با توجه به اینکه ایران با آمریکا هم گروه است آنها به دنبال آن هستند که تیم ملی ایران در مقابل آمریکا هم شکست بخورد.

واقعیت امر این است که اینها دیگر عموما انگلیسی هایی هستند که زبان فارسی بلد هستند و یا آمریکایی هایی هستند که فارسی صحبت می کنند نه ایرانیانی که رفته اند خارج کشور در کشوری اقامت گزیده اند.

اینها برای اینکه تیم ملی ایران از انگلیس و آمریکا شکست بخورد حاضر هستند دست به هر کاری که تصور می کنید بزنند و با استفاده از چرب زبانی و دروغ پراکنی جوانان داخل را گمراه کنند.

برخی از اینها آنقدر وطن فروش شده اند که وفاداری شان به آمریکا و انگلیس بیش از ایران است.

البته طبیعی هم هست چون حقوقشان را از آمریکا و انگلیس می گیرند باید وفاداری شان را ثابت کنند.

حال باید به برخی دیگر که در داخل کشور گول حرفهای اینها را می خورد بگوییم “روی دیوار کی یادگاری می نویسید”؟

آیا تصور می کن آن وطن فروشی که تا به این حد خود فروشی می کند برای منافع ملت ایران کاری خواهد کرد.

عموما اینها افراد شکست خورده ای می باشند که درون ایران افراد بی لیاقتی بودند رفته اند در کشورهای دیگر نهایت تحقیر را تجربه کرده اند و امروزه به انسان هایی بی نهایت عقده ای تبدیل شده اند که به جای اینکه متوجه باشند هرچه سرشان آمده به دلیل کوچکی خودشان بوده تلاش دارند از ملت ایران به دلیل موفقیت هایشان انتقام بگیرند.

شما اگر به شرایط زندگی اینها نگاهی گذرا بیاندازید می بینید که اینها رفته اند همه پل های پشت سر خود را خراب کرده اند و نه راه پس دارند و نه راه پیش، نه اینجا توانسته بودند موفقیتی به دست آورند و نه آنطرف.

البته اینجا تاکید کنم که منظور از بحث همه ایرانیان مقیم خارج کشور نیست، چرا که اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان مقیم خارج کشور در همه عرصه ها خوش درخشیده و موفق هستند، منظور آن قشر کوچکی هستند که در همه زندگی شان چه اینجا چه آنجا شکست خورده اند و امروزه می خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند و دست به کارهای عجیب غریب می زنند و به دنبال انتقال ذاتشان که مملوء از کینه و نفرت است به مردم ایران می باشند.

اینها عموما افرادی هستند که با مزدوری برای دشمن تصور می کنند ممکن است دشمن به آنها کمک کند تا به فکر خودشان نظام را در ایران سرنگون کنند و اینها بیایند سر کار.

این نادان ها متوجه نیستند که همه کشورها به خوبی می دانند آنکه حاضر است وطن و هموطن خود را بفروشد به آنها وفا نخواهد کرد و وقتی که دشمنان کارشان با اینها تمام شود مانند دستمال کاغذی کثیف آنها را دور خواهند انداخت.

گویند سالی که نیکوست از بهارش پیداست.

کافی است حضور اینها در تظاهرات را فقط نگاه کنید تا متوجه شوید با چه افرادی طرف هستیم.

افرادی که حتی خودشان همدیگر را قبول ندارند و با احتکار حتی تظاهرات و طرد دیگری فکر می کنند که دیگر قرار است حکومت در ایران سرنگون شود و اگر خارجی ها کس دیگری را در تظاهرات آنها ببینند ممکن است سهمی به او هم بدهند درحالی که اینها فقط سهم را برای خود می خواهند.

یا مثلا می بینید در برخی از این تظاهرات پرچم های متنوع بالا می رود که نشان از آن دارد اینها هر کدام به دنبال هدفی هستند که عموما تجزیه ایران و ایجاد جنگ های داخلی مادام العمر برای این کشور است.

البته چون اینها همه شناسنامه های کشورهای دیگر را حمل می کنند هدفشان فقط به آشوب کشیدن ایران است و نه چیز دیگری، چون آن طرف آب نشسته اند و پولشان را از دشمنان ملت ایران می گیرند.

به هر حال همین فضا سازی ای که اینها بر علیه تیم ملی ایران که نماینده کل ملت ایران است راه انداخته اند به خودی خود نشان می دهد که اینها چه افرادی هستند و چه قدر پر کینه و نفرت و پستی و پلیدی هستند و اگر دستشان برسد می خواهند همه مردم ایران را نیست و نابود کنند.

در پایان به همه بازیکنان تیم ملی کشورم می گویم که همه ایرانی های واقعی پشت شما هستند، انشاء الله که پیروز باشید.