استانداری مازندران؛

مازندران در مسیر رشد اقتصادی با تسهیل در رفع موانع تولید

گزارش "مردّا" از کارگروه گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان که در استانداری با محوریت تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران برگزار گردید.

🔘

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” از ساری؛ جلسه مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قالب کارگروه گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان مازندران با حضور محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران، حسن خیریانپور، معاون اقتصادی استانداری مازندران و اعضای ستاد رفع موانع تولید استان و جمعی از مسئولین و نخبگان اقتصادی در استانداری مازندران برگزار شد.

🔰

Ⓜ️ MARADA NEWS

✍️ گروه جهادی مطالبه گری
🇮🇷 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب