داده نمایی

پناهندگان اوکراینی به کدام کشورها پناه برده اند؟

"مردّا"؛ روسیه از اواخر فوریه سال جاری حدود 3 میلیون پناهجو از اوکراین را پذیرفته است. لهستان با 1.4 میلیون پناهنده اوکراینی رتبه دوم را به خود اختصاص داد. در داده نمایی زیر از آخرین داده های سازمان ملل متحد در خصوص تعداد پناهندگان اوکراینی ساکن در روسیه و سایر کشورها ارائه شده است.

🔘

🔰