پهلوی بدون روتو‌ش

واکنش پهلوی در حوادثی مانند متروپل

فستیوال دربار، هم زمان با خبر کشته شدن 60 نفر در حادثه فرو ریختن سقف فرودگاه مهرآباد ...

به گزارش مردّا ؛ اسدالله علم در یادداشتی هم زمان با ایام فرو ریختن سقف فرودگاه مهرآباد در سال ۱۳۵۳ که ۶۰ نفر از مردم در آن حادثه کشته شدند، می نویسد که : «پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۵۳: … عصری اتفاق غریبی افتاد. خبر رسید که [سقف] سالن بزرگ فرودگاه مهرآباد که بیست سال پیش ساخته شده، فروریخت و نزدیک شصت نفر زیر آوار تلف شده‌ اند. خیلی باعث تعجب شد. به شاهنشاه گزارش عرض کردم. خیلی اوقات‌ تلخ شدند. عرض کردم بهتر است حداقل علیا حضرت شهبانو به مهمانی فستیوال امشب تشریف نبرند. فرمودند: به خودشان عرض کن. عرض کردم. شهبانو قبول فرمودند… معلوم شد باز شهبانو تغییر عقیده داده و به فستیوال تشریف خواهند برد. جای تعجب من شد!»

یادداشتهای اسدالله علم، جلد ۴، ص ۳۱۸.