مازندران / زیست بوم سوادکوه

آثار زیست محیطی باطله های زغال سنگ البرز مرکزی

خبرنامه تصویری از اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از نگهداری یا دفع غیر اصولی باطله های زغال سنگ البرز مرکزی

گزارش اختصاصی ابراهیم اکبرزاده زنگنه خبرنگار اعزامی “دیدبان انقلاب” از ضایعات کارخانه کک سازی زغالسنگ البرز مرکزی / : به گزارش گروه محیط زیست مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب از منطقه سوادکوه : ده ها سال است که باطله های تولید شده در فرآیند تولید کارخانه زغالسنگ البرز مرکزی در کنار کارخانه و  اراضی مجاور آن نگهداری می شود و بر اساس تخمین های صورت گرفته، میزان این زباله های معدنی به چند میلیون تن می رسد و به شکل رشته کوهی با مساحت و ارتفاع قابل توجه در مسیر رودخانه همجوار دپو شده است که اثرات نامطلوبی بر محیط زیست زندگی اهالی منطقه که اغلب دامدار و کشاورز هستند بر جای گذاشته است.

 

ادامه این وضعیت و عدم مدیریت مناسب باطله ها در حالیکه در فضای باز و در معرض مستقیم رطوبت و هوا و باد و باران قرار دارند، تولید روان آب و زهاب های اسیدی و آلودگی فیزیکوشیمیایی می نماید که موجب تغییر رنگ ، کدورت ، هدایت الکتریکی ، مواد معلق ، سمیت و دیگر تغییرات متؤثر از ان بر روی سطح و زیر سطح اقلیم منطقه می شود که در کنار سایر آلاینده هایی که در آن فرآیند خط تولید کارخانه ، حاصل می کند به محیط زیست منطقه آسیب جدی وارد خواهد نمود.

 

همچنین نمی توان از آلودگی بصری و اثر نامطلوب زیبایی شناختی حاصل از دپوی مرتفع باطله ها و گسترده باطله های زغال سنگ در طول دره ای که کارخانه کک سازی سوادکوه در آن جای گرفته غافل شد چرا که چهره نامطلوبی به طبیعت منطقه داده و با وجود آثار نامطلوبی که این نوع ضایعات صنعتی معدنی که از دسته فلزات سنگین می باشند بر طبیعت می گذارند جای تعلل در اقدام مسئولین در این خصوص را باقی نمی گذارد.

 

به گفته کارشناسان تأثیرات ژئوشیمی مخرب بر بستر و موقعیت جغرافیایی منطقه محل دپو قابل اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بوده و این از نکات مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و قطعاً کاهش اثرات زیست محیطی و احیاء اراضی محل دپو و احیای پوشش گیاهی و استفاده از روش های فنی و مدیریتی متناسب با عوامل آسیب زا را می طلبد تا مجدداً محیط زیست و همینطور زندگی مردم همجوار و پایین دست به وضعیت طبیعی بازگشت نماید.


حاوی : عکس و فیلم
برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید