ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه:

غرب بسیار ماهرانه “فتیله” طرح تجزیه روسیه را بالا برد

به عقیده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورهای غربی به طرز ماهرانه و هدفمندی فتیله طرح و ایده فروپاشی روسیه را به بالا کشیدند.

به گزارش «مردّا» ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشستی به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس انجمن‌های تاریخی و نظامی روسیه گفت:” غرب به طرز بسیار ماهرانه‌ای “فتیله” فروپاشی و تجزیه روسیه را بالا برد”.

 

رئیس‌جمهور روسیه خاطرنشان کرد: “در یکی از سالن‌های نمایشگاه تاریخ روسیه و اوکراین نشان داده شده است که در برخی از کشورهای غربی به طور حرفه ای به این کار پرداختند، آنها فقط چندین دهه در سطح مراکز علمی، به صورت جدی و با بودجه زیاد روی آن کار کردند”.