سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه؛

شراکت راهبردی روسیه و ایران در بخش دفاعی در مسیر توسعه پویا

"دیدبان انقلاب؛ / سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه در جریان مذاکرات با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسائل جاری همکاری های نظامی روسیه و ایران را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت که روابط در این زمینه به صورت پویا در حال توسعه هستند.

به گزارش “مرکز راهبردی دیدبان انقلاب”، شایگو که در راس هیئت بلند پایه نظامی در ایران حضور دارد، در دیدار با سرلشکر باقری گفت: “من دیدارمان را گام دیگری در جهت تقویت شراکت راهبردی بین روسیه و ایران می دانم. امروز ما این فرصت را داریم که به تفصیل در مورد مسائل جاری همکاری نظامی دوجانبه گفتگو کنیم.”

وی تاکید کرد: “ایران شریک استراتژیک روسیه در خاورمیانه است”.

وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد:” روابط روسیه و ایران در بخش دفاعی به صورت پویا و مثبت در حال توسعه است. اخیراً شدت جلسات هم در بالاترین سطح و هم در سطح رهبری ادارات نظامی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ما در این موضوع، دیدگاهی کلی از ساخت نظم جهانی بر اساس برابری همه شرکت کنندگان در روابط بین الملل را مشاهده می کنیم”.

سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه روز سه شنبه در صدر هیات بلندپایه نظامی وارد تهران شد و مورد استقبال سرلشکر باقری قرار گرفت.

در طول حضور شایگو در ایران، وی با جمعی از  و بلندمرتبه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.