منوچهر متکی؛

شورای وحدت با ثبات قدم در مسیر قله ها است

رسانه MARADA سخنان تبیینی منوچهر متکی، رئیس هیأت اجرایی شورای وحدت کشور که ۱۷ آبان ۱۴۰۲ در جمع اعضای شورای وحدت استان مازندران بیان داشت را منتشر می نماید.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

فلسفه وجودی شورای وحدت از زبان منوچهر متکی / ویدئو

 

گالری تصاویر مرتبط :

 

 

شورای وحدت مازندران مهیای خیز انتخاباتی شد

 

 

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY