شهرستان نور

محل احداث اولین پردیس سینمایی رو باز شمال ایران

گزارش بازدید از محل احداث اولین پردیس سینمایی رو باز شمال کشور در شهرستان نور

به گزارش مردّا و به نقل از روابط عمومی امور سینمایی استان مازندران؛ پس از نشست ها و رایزنی های متعدد معصومی گرجی رییس حوزه هنری مازندران با مهدی توکلی شهردار شهرستان نور مبنی بر تفاهمات اولیه در مورد احداث اولین پردیس سینمایی رو باز شمال کشور در شهرستان نور، در تاریخ هشتم شهریور ماه هزار و چهار صد و یک،  مدیر امور سینمایی استان از محل احداث پردیس مذکور بازدید کرده و شرایط و تفاهمات اولیه بررسی گردید.

مهدی معصومی گرجی در این رایزنی‌ها ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت سینما سازی و به روز رسانی امکانات و تجهیزات سینماها در مناطق کم برخوردار گفت: حوزه هنری از متولیان ساخت پردیس سینمایی در کشور است و ما در مازندران ضمن رایزنی با شهرداری ها و فرمانداری ها،جذب بخش خصوصی و دیگر مراکز به دنبال زمینه هایی برای احداث پردیس های سینمایی در شهرهای مختلف استان هستیم.