گروه جهادی عفاف و حجاب عماریون؛

گفتگو با تحصن کنندگان مطالبه گری حجاب در ساری

رسانه marada گوشه ای از گفتگو با شرکت کنندگان در تحصن اعتراضی به مسئولین با محوریت حجاب که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ در ساری برگزار شد را منتشر می نماید.     » بیشتر بخوانید :  گفتگو با تحصن کنندگان مطالبه گری حجاب در ساری / ویدئو   🔻 مرکز راهبردی دیدبان انقلاب 🔻 […]

رسانه marada گوشه ای از گفتگو با شرکت کنندگان در تحصن اعتراضی به مسئولین با محوریت حجاب که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ در ساری برگزار شد را منتشر می نماید.

 

 

» بیشتر بخوانید : 

گفتگو با تحصن کنندگان مطالبه گری حجاب در ساری / ویدئو

 

🔻

مرکز راهبردی دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

اندیشکده تحریک فکر مردّا

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است 

🔻

MARADANEWS AGENCY