مرکز بررسی های راهبردی انقلاب اسلامی

نخستین رویداد نهضت بانوان پیشرو انقلاب اسلامی شهرستان نکاء

به گزارش «مردّا» ؛ به نقل از روابط عمومی مرکز بررسی های راهبردی انقلاب اسلامی: نخستین رویداد نهضت بانوان پیشرو انقلاب اسلامی با همکاری هئیت تسنیم وابسته به مجموعه تربیتی معراج شهرستان نکا، با حضور جمعی از فرهیختگان، مبلغان طرح امین و معلمان پرورشی سطح شهرستان نکا برگزار گردید.

دراین رویداد سعی برآن شد باتوجه به هجمه های دشمنان دربین دانش آموزان، نحوه مقابله و پیشگیری از این آسیب ها دربین دانش آموزان به مخاطبین مورد اشاره آموزش داده شود و در پایان این رویداد دکتر عبدالرضا بابایی، فرماندار شهرستان نکا، علاوه بر بازدید از این رویداد و ایراد سخن در رابطه با حوادث اخیر و ضرورت کار و تبیین در این عرصه ضمن تقدیر از بانی برگزار کننده این برنامه، تاکید داشتند که روند خوبی آغاز شده است که باید نسبت به این گونه برنامه های آگاهی بخش و تبیینی همت گماشت و از آنها حمایت به عمل آورد.


گزارش تصویری: