روز مانور سراسری زلزله؛

برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله در ساری

به گزارش "مردّا" : همزمان با 8 آذر 1401 روز مانور زلزله و ایمنی در ساری برگزار گردید

🔘

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” از ساری، ییست و چهارمین دوره مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌ آور، همزمان با سراسر کشور با حضور علیخانی معاون امور عمرانی استاندار، محمدی مدیرکل مدیریت بحران، نوکنده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری، ایزدی مدیر سازمان دانش آموزی برگزار شد.

🔰