معاونت خبر صدا و سیمای مرکز مازندران؛

خبرنگاران شهرستان های صدا و سیمای مرکز مازندران در نشست فصلی

مردّا Marada / معاونت خبر صدا و سیمای مرکز مازندران، نشست فصلی خبرنگاران شهرستان های صدا و سیمای مرکز مازندران را در دی ماه هزار و چهار صد و یک در شهرستان نکاء برگزار نمود.

به گزارش اختصاصی “دیدبان رسانه ای انقلاب” ؛ نشست فصلی معاونت خبر صدا و سیمای مرکز مازندران با خبرنگاران شهرستان های صدا و سیمای مرکز مازندران در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در شهرستان نکاء برگزار گردید.

خبرنگاران شهرستان های صدا و سیمای مرکز مازندران در نشست فصلی دی ماه ۱۴۰۱ / تصاویر

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب