راهیان نور در یادمان شهدای هفت تپه؛

جنگ جهانی علیه کشور ایران در ۸ سال دفاع مقدس

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ / مردّا Marada / جنگ ۵۸ کشور جهان با ایران در ۸ سال دفاع مقدس _ فردای قیامت شهدا یقه ی ما را می‌گیرند _ روایت گری جانباز و آزاده گرانقدر حاج مجید بابایی در یادمان شهدای هفت تپه_۲۷ اسفند ۱۴۰۱

فردای قیامت شهدا یقه ی ما را می‌گیرند _ روایت گری جانباز و آزاده گرانقدر حاج مجید بابایی در یادمان شهدای هفت تپه_۲۷ اسفند ۱۴۰۱

جنگ جهانی علیه کشور ایران در ۸ سال دفاع مقدس

Marada news, Movies and views

▪️کاری از حمیدرضا احمدی اتوئی

 


🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب