گزارش تصویری

ساری ، آسفالت و پایتختی گردشگری اکو 2022

مردّا : / اختصاصی / گزارشی از وضعیت آسفالت شهر ساری در شُرُفِ رویداد بین المللی گردشگری کشورهای عضو پیمان اکو که شهر ساری به عنوان میزبان این کشورها و همچنین پایتخت گردشگری اکو در سال 2022 انتخاب شده است.

👇گزارش تصویری را در گالری آسان ورق بزنید👇

 


 

عکاس : سید ولی شجاعی لنگری