میاندورود / گروه جهادی شهید برزگر

توزیع سی هزار وعده غذایی در میاندورود

قرارگاه جهادی شهید برزگر در قالب پویش کرم خانه خادمیاران رضوی با پخت 30/000 پرس غذا و توزیع میان خانواده های نیازمند این شهرستان در راستای مواسات و کمک مؤمنانه اقدام نمودند. آن را بین نیازمندان میاندرود توزیع کرد.

به گزارش مردّا از میاندورود؛ برنامه توزیع سی هزار وعده غذایی که با همت گروه جهادی شهید برزگر در قالب پویش خادمیاران کرم خانه رضوی صورت گرفته بود با حضور سرهنگ جواد کردان، فرمانده سپاه، علی طالبی فرماندار، فرمانده حوزه صاحب الزمان و بخشدار مرکزی شهرستان میاندورود برگزار گردید..