دارالقرآن بسیج سپاه ناحیه شهرستان ساری؛

برگزاری بیست و نهمین دوره از مسابقات قرآن و عترت بسیج در ساری

"دیدبان رسانه ای انقلاب" از بیست و نهمین دوره از مسابقات قرآن و عترت بسیج که در ساری برگزار گردید، ویدئویی را منتشر می نماید.

مردّا – ویدئویی از مسابقات قرآن و عترت بسیج سپاه ناحیه ساری

🔰