داده نمایی؛

روایتی آماری از حج تمتع سال ۱۴۰۲

رسانه MARADA بر اساس اعداد و ارقام شما را با آمارهای حج تمتع سال 1402 آشنا می کند.

گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” از آمارهای حج تمتع سال ۱۴۰۲ به نقل از داده نمایی اسپوتنیک 👇

 

 

 

M A R A D A

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

  •  مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب اسلامی

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده هنر و رسانه مردّا

 

🔘