مجمع عزاداران 28 صفر مازندران

نیروهای مسلح مازندران در سوگ رحلت حضرت رسول اکرم (ص)

رسانه "دیدبان انقلاب" از دسته روی نیروهای مسلح مرکز مازندران در عزای رحلت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۲۸ صفر ۱۴۴۵ گزارش می دهد.

 

۲۸ صفر و دسته روی نیروهای مسلح مرکز مازندران در عزای رحلت حضرت رسول اکرم (ص) / عکس

 

 

 

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

  •  مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب اسلامی

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه مردّا

 

🔘