ظرف سه سال چه چیزهایی ممکن است تغییر کند؟ 

تحقق رویای فاطمه، دختر شاد ایرانی در پکن

برای فاطمه ۱۹ ساله که یک دختر جوان ایرانی است، سه سال زندگی در چین، کاملا او را از یک دختر خجالتی به یک فرد فعال تبدیل کرده است. با پشتکار و تلاش زیاد، اکنون او می تواند زبان چینی را خوب و روان صحبت کند و همین موجب شده تا بتواند برای معرفی فرهنگ […]

برای فاطمه ۱۹ ساله که یک دختر جوان ایرانی است، سه سال زندگی در چین، کاملا او را از یک دختر خجالتی به یک فرد فعال تبدیل کرده است.

با پشتکار و تلاش زیاد، اکنون او می تواند زبان چینی را خوب و روان صحبت کند و همین موجب شده تا بتواند برای معرفی فرهنگ سنتی و باستانی ایران به چین کارهای زیادی انجام دهد.

سال ۲۰۲۰، با وجود آنکه نتوانست به خاطر شیوع کرونا به ایران برگردد، یک تجربه فراموش نشدنی برای او بود.

مردم همیشه از فاطمه می پرسند که چطور می تواند همیشه اینقدر شاد باشد؟

  • با هم ببینیم که او چه پاسخی به این پرسش می دهد. 🔰

تحقق رویای فاطمه، دختر شاد ایرانی در پکن / ویدئو

🔰

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب